هدف
استخدام نصاب و تعمیرکار لوازم خانگی در تهران

استخدام نصاب و تعمیرکار لوازم خانگی در تهران

استخدام نصاب و تعمیرکار لوازم خانگی در تهران ۱۴:۱۵ – ۰۶ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴:۱۵ – ۰۶ شهریور ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. […]

استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر

استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر

استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر ۱۶:۴۵ – ۰۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۵ – ۰۲ شهریور ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس […]

استخدام کارشناس بازرگانی در تهران

استخدام کارشناس بازرگانی در تهران

استخدام کارشناس بازرگانی در تهران ۱۲:۴۵ – ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۴۵ – ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل : […]

استخدام تکنسین تولید در یک شرکت معتبر

استخدام تکنسین تولید در یک شرکت معتبر

استخدام تکنسین تولید در یک شرکت معتبر ۱۳:۳۲ – ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۳۲ – ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس […]

استخدام کارشناس فروش در  تهران

استخدام کارشناس فروش در تهران

استخدام کارشناس فروش در تهران ۱۴:۰۸ – ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۰۸ – ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: [email protected] […]

استخدام مدیر فروش در یک شرکت معتبر

استخدام مدیر فروش در یک شرکت معتبر

استخدام مدیر فروش در یک شرکت معتبر ۱۷:۱۷ – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۷:۱۷ – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر […]

استخدام 3 عنوان شغلی درتهران

استخدام 3 عنوان شغلی درتهران

استخدام 3 عنوان شغلی درتهران گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کمک حسابدار جنسیت: آقا، خانم نوع همکاری: تمام وقت […]

استخدام کارشناس منابع انسانی در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس منابع انسانی در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس منابع انسانی در یک شرکت معتبر گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارشناس منابع انسانی (حقوق و […]

استخدام کارمند در یک شرکت معتبر

استخدام کارمند در یک شرکت معتبر

استخدام کارمند در یک شرکت معتبر گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارمند جنسیت: خانم نوع همکاری: تمام وقت، پاره […]

استخدام کارشناس خدمات مشتریان در تهران

استخدام کارشناس خدمات مشتریان در تهران

استخدام کارشناس خدمات مشتریان در تهران به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر  جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران  از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارشناس خدمات مشتریان جنسیت: خانم نوع همکاری: پاره وقت […]