هدف
استخدام ۴ عنوان شغلی در تهران

استخدام ۴ عنوان شغلی در تهران

استخدام ۴ عنوان شغلی در تهران گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارشناس امور اداری و اجرایی جنسیت: آقا، […]

استخدام کارشناس سوشیال مدیا  در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس سوشیال مدیا در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس سوشیال مدیا در یک شرکت معتبر به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر  جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران  از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارشناس سوشیال مدیا جنسیت: آقا، خانم […]

استخدام تکنسین برق صنعتی در تهران

استخدام تکنسین برق صنعتی در تهران

استخدام تکنسین برق صنعتی در تهران به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر  جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران  از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز تکنسین برق صنعتی جنسیت: آقا نوع همکاری: تمام وقت با […]

استخدام کارشناس بازاریابی و فروش دریک شرکت معتبر

استخدام کارشناس بازاریابی و فروش دریک شرکت معتبر

استخدام کارشناس بازاریابی و فروش دریک شرکت معتبر به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر  جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران  از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس بازاریابی و فروش جنسیت: آقا، خانم […]

استخدام کارشناس مناقصات در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس مناقصات در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس مناقصات در یک شرکت معتبر به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر  جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران  از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارشناس مناقصات جنسیت: خانم نوع همکاری: تمام وقت […]

استخدام کارمند اداری دریک شرکت معتبر

استخدام کارمند اداری دریک شرکت معتبر

استخدام کارمند اداری دریک شرکت معتبر به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر  جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران  از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارمند اداری جنسیت: خانم نوع همکاری: تمام وقت مسلط […]