هدف
استخدام حسابدار  در تهران

استخدام حسابدار در تهران

استخدام حسابدار در تهران گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز مزایا حسابدار جنسیت: خانم نوع همکاری: تمام وقت آشنا به امور […]

استخدام برنامه نویس اندروید در تهران

استخدام برنامه نویس اندروید در تهران

استخدام برنامه نویس اندروید در تهران گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز مزایا برنامه نویس اندروید جنسیت: آقا، خانم نوع […]

استخدام کارشناس مالی مسلط به سیستم راهکاران و سپیدار  در تهران

استخدام کارشناس مالی مسلط به سیستم راهکاران و سپیدار در تهران

استخدام کارشناس مالی مسلط به سیستم راهکاران و سپیدار در تهران به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس […]

استخدام کارشناس تولید محتوا و مسئول دفتر در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس تولید محتوا و مسئول دفتر در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس تولید محتوا و مسئول دفتر در یک شرکت معتبر به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز   […]

استخدام کارشناس پشتیبانی منابع انسانی در تهران

استخدام کارشناس پشتیبانی منابع انسانی در تهران

استخدام کارشناس پشتیبانی منابع انسانی در تهران گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس پشتیبانی منابع انسانی جنسیت: خانم نوع […]

استخدام سرپرست و کارشناس دفتر فنی در تهران

استخدام سرپرست و کارشناس دفتر فنی در تهران

استخدام سرپرست و کارشناس دفتر فنی در تهران به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز سرپرست دفتر فنی جنسیت: […]

استخدام مهندس مکانیک سیالات در یک شرکت معتبر

استخدام مهندس مکانیک سیالات در یک شرکت معتبر

استخدام مهندس مکانیک سیالات در یک شرکت معتبر گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز مهندس مکانیک سیالات جنسیت: آقا، خانم […]

استخدام کارشناس فروش در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس فروش در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس فروش در یک شرکت معتبر گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارشناس فروش جنسیت: آقا، خانم نوع […]

استخدام مدیر توسعه نرم افزار در یک شرکت معتبر

استخدام مدیر توسعه نرم افزار در یک شرکت معتبر

استخدام مدیر توسعه نرم افزار در یک شرکت معتبر به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر  جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران  از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز مزایا مدیر توسعه نرم افزار جنسیت: […]

استخدام مهندس کامپیوتر در تهران

استخدام مهندس کامپیوتر در تهران

استخدام مهندس کامپیوتر در تهران به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر  جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران  از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز مزایا مهندس کامپیوتر جنسیت: آقا، خانم نوع همکاری: تمام وقت کارشناسی […]