هدف
استخدام راننده و انباردار در تهران

استخدام راننده و انباردار در تهران

استخدام راننده و انباردار در تهران ۰۸:۳۷ – ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۳۷ – ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر درمان خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌ کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. […]

استخدام کارشناس حسابداری در تهران

استخدام کارشناس حسابداری در تهران

استخدام کارشناس حسابداری در تهران ۱۳:۰۵ – ۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۰۵ – ۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل : […]

استخدام گرافیست در یک شرکت معتبر

استخدام گرافیست در یک شرکت معتبر

استخدام گرافیست در یک شرکت معتبر ۱۳:۵۳ – ۰۴ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۵۳ – ۰۴ شهریور ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل […]

استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در تهران

استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در تهران

استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در تهران ۱۵:۰۶ – ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۰۶ – ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس […]

استخدام یک عنوان شغلی در تهران

استخدام یک عنوان شغلی در تهران

استخدام یک عنوان شغلی در تهران ۱۰:۴۰ – ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۴۰ – ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: […]

استخدام کارشناس کنترل کیفی در تهران

استخدام کارشناس کنترل کیفی در تهران

استخدام کارشناس کنترل کیفی در تهران ۱۴:۱۰ – ۲۷ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۱۰ – ۲۷ تیر ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال […]

استخدام کارگر ساده در یک شرکت معتبر

استخدام کارگر ساده در یک شرکت معتبر

استخدام کارگر ساده در یک شرکت معتبر ۰۸:۳۳ – ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ۰۸:۳۳ – ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر […]

استخدام کارشناس ارشد حسابداری در تهران

استخدام کارشناس ارشد حسابداری در تهران

استخدام کارشناس ارشد حسابداری در تهران ۱۵:۳۰ – ۰۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۵:۳۰ – ۰۹ تیر ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال […]

استخدام کارشناس فروش در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس فروش در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس فروش در یک شرکت معتبر ۱۴:۵۱ – ۰۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۵۱ – ۰۲ تیر ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر […]

استخدام مسئول دفتر در تهران

استخدام مسئول دفتر در تهران

استخدام مسئول دفتر در تهران ۱۴:۵۵ – ۰۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۵۵ – ۰۲ تیر ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. […]