هدف
استخدام ۲ عنوان شغلی در تهران

استخدام ۲ عنوان شغلی در تهران

استخدام ۲ عنوان شغلی در تهران ۰۸:۳۱ – ۰۷ مرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۳۱ – ۰۷ مرداد ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال […]

استخدام ۵ عنوان شغلی در تهران

استخدام ۵ عنوان شغلی در تهران

استخدام ۵ عنوان شغلی در تهران ۱۳:۵۴ – ۰۵ مرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۵۴ – ۰۵ مرداد ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل:[email protected] […]

استخدام ۲ عنوان شغلی در یک شرکت معتبر

استخدام ۲ عنوان شغلی در یک شرکت معتبر

استخدام ۲ عنوان شغلی در یک شرکت معتبر ۱۲:۵۸ – ۲۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۵۸ – ۲۹ تیر ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل […]

استخدام کارشناس مهندس فروش در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس مهندس فروش در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس مهندس فروش در یک شرکت معتبر ۱۶:۴۳ – ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۴۳ – ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل […]

استخدام کارگر ساده در یک شرکت معتبر

استخدام کارگر ساده در یک شرکت معتبر

استخدام کارگر ساده در یک شرکت معتبر ۰۸:۳۳ – ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ۰۸:۳۳ – ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر […]

استخدام کارشناس فروش در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس فروش در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس فروش در یک شرکت معتبر ۱۴:۵۱ – ۰۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۵۱ – ۰۲ تیر ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر […]

استخدام کارشناس حسابداری اموال و انبار در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس حسابداری اموال و انبار در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس حسابداری اموال و انبار در یک شرکت معتبر ۱۳:۳۰ – ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۳۰ – ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را […]

استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ در تهران

استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ در تهران

استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ در تهران ۱۴:۲۸ – ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۲۸ – ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال […]

استخدام مهندس کامپیوتر در تهران

استخدام مهندس کامپیوتر در تهران

استخدام مهندس کامپیوتر در تهران ۱۳:۳۰ – ۰۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۳۰ – ۰۴ خرداد ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. […]

استخدام کارشناس فروش در تهران

استخدام کارشناس فروش در تهران

استخدام کارشناس فروش در تهران ۱۵:۳۰ – ۰۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۳۰ – ۰۲ خرداد ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. […]