هدف

بورس از کدام کشور و چگونه تشکیل شد؟

بورس از کدام کشور و چگونه تشکیل شد؟ به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به این مسئله که از ابتدای سال بحث بازار سرمایه به نسبت بازار های موازی  در بین مردم داغ است ماسعی کردیم تاریخچه ای از پیدایش بورس ارائه دهیم. به اعتقاد اغلب کارشناسان، تاریخچه پیدایش واژه […]