هدف
کمبود بودجه دلیل اصلی توسعه نیافتن میادین نفت و گاز

کمبود بودجه دلیل اصلی توسعه نیافتن میادین نفت و گاز

کمبود بودجه دلیل اصلی توسعه نیافتن میادین نفت و گاز ابوالقاسم امامزاده، عضو هیئت مدیره انجمن صنعت نفت ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نقش دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت در توسعه میادین نفتی و گازی کشور اظهار کرد: مشکل خاصی در عملکرد و توانایی دانشگاه و […]