هدف
مانع زدایی از تولید راهی برای استمرار خودکفایی/ بخش کشاورزی
ناجی اقتصاد کشور

مانع زدایی از تولید راهی برای استمرار خودکفایی/ بخش کشاورزی ناجی اقتصاد کشور

مانع زدایی از تولید راهی برای استمرار خودکفایی/ بخش کشاورزی ناجی اقتصاد کشور محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت‌گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص نامگذاری سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: اگر عزم و اراده جدی برای تحقق شعار سال وجود داشته باشد، بخش […]