هدف
تاخیر در اصلاح قیمت خرید تضمینی به تولید ملی آسیب می
زند

تاخیر در اصلاح قیمت خرید تضمینی به تولید ملی آسیب می زند

تاخیر در اصلاح قیمت خرید تضمینی به تولید ملی آسیب می زند عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه اصلاح قیمت خرید تضمینی به هفته های آینده موکول شد، اظهار کرد: در آخرین جلسه اسفند شورای اقتصاد، قیمت خرید […]