هدف
قیمت سهام تحت تاثیر چه عواملی تعیین می‌شود؟

قیمت سهام تحت تاثیر چه عواملی تعیین می‌شود؟

قیمت سهام تحت تاثیر چه عواملی تعیین می‌شود؟ مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به اینکه چه عوامل درونی و بیرونی بر قیمت سهام موثر هستند، گفت: عوامل اثرگذار بر ارزش شرکت از جمله عوامل داخلی و تحت کنترل شرکت و […]