هدف
سکوت وزارت جهاد کشاورزی در ضعف بازار مرغ؛ وعده های وزیر محقق
نشد!

سکوت وزارت جهاد کشاورزی در ضعف بازار مرغ؛ وعده های وزیر محقق نشد!

سکوت وزارت جهاد کشاورزی در ضعف بازار مرغ؛ وعده های وزیر محقق نشد! به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، همه ساله از ابتدای اسفند، قیمت اقلام ضروری سبد خانوار به بهانه های مختلف دچار التهاب می شود که امسال هم بازار محصولات پروتئینی از این قاعده مستثنی نبوده است. علی رغم آنکه […]