هدف
لزوم استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم

لزوم استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم

لزوم استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم میرمعینی کارشناس امور اقتصادی  و بانکی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص کاهش سود بانکی و تورم زا بودن آن در جامعه، اظهار کرد: بانک مرکزی باید در بحث سیاست گذاری پولی، نهادی مستقل باشد تا برنامه ریزی […]