هدف

استخدام - نیازمندی های رایگان هدف

استخدام حسابدار  در تهران

استخدام حسابدار در تهران

استخدام حسابدار در تهران گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز مزایا حسابدار جنسیت: خانم نوع همکاری: تمام وقت آشنا به امور […]

استخدام کارشناس پشتیبانی تلفنی و ارتباط با مشتریان در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس پشتیبانی تلفنی و ارتباط با مشتریان در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس پشتیبانی تلفنی و ارتباط با مشتریان در یک شرکت معتبر گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارشناس […]

استخدام 5 عنوان شغلی در تهران

استخدام 5 عنوان شغلی در تهران

استخدام 5 عنوان شغلی در تهران به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز مزایا انباردار جنسیت: آقا نوع همکاری: تمام […]

استخدام کارشناس حسابداری در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس حسابداری در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس حسابداری در یک شرکت معتبر گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس حسابداری ( حقوق و دستمزد ) […]

استخدام برنامه نویس اندروید در تهران

استخدام برنامه نویس اندروید در تهران

استخدام برنامه نویس اندروید در تهران گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز مزایا برنامه نویس اندروید جنسیت: آقا، خانم نوع […]

استخدام مسئول دفتر مدیر عامل در یک شرکت معتبر

استخدام مسئول دفتر مدیر عامل در یک شرکت معتبر

استخدام مسئول دفتر مدیر عامل در یک شرکت معتبر گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز مزایا مسئول دفتر مدیر عامل […]

استخدام کارشناس بازاریابی و توسعه در تهران

استخدام کارشناس بازاریابی و توسعه در تهران

استخدام کارشناس بازاریابی و توسعه در تهران به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس بازاریابی و توسعه (مواد […]

استخدام کارشناس مخابرات در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس مخابرات در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس مخابرات در یک شرکت معتبر گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس مخابرات جنسیت: آقا، خانم نوع همکاری: تمام […]

استخدام کارشناس مالی مسلط به سیستم راهکاران و سپیدار  در تهران

استخدام کارشناس مالی مسلط به سیستم راهکاران و سپیدار در تهران

استخدام کارشناس مالی مسلط به سیستم راهکاران و سپیدار در تهران به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس […]

استخدام کارشناس تولید محتوا و مسئول دفتر در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس تولید محتوا و مسئول دفتر در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس تولید محتوا و مسئول دفتر در یک شرکت معتبر به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند آدرس ایمیل: [email protected] عنوان شغلی شرایط احراز   […]