هدف

استخدام - نیازمندی های رایگان هدف

استخدام ۳ عنوان شغلی در یک شرکت معتبر

استخدام ۳ عنوان شغلی در یک شرکت معتبر

استخدام ۳ عنوان شغلی در یک شرکت معتبر گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل:[email protected] موقعیت شغلی شرایط احراز نقشه‌کش صنعتی جنسیت: آقا نوع قرارداد: تمام وقت کارشناس یا […]

استخدام ۲ عنوان شغلی در یک شرکت معتبر

استخدام ۲ عنوان شغلی در یک شرکت معتبر

استخدام ۲ عنوان شغلی در یک شرکت معتبر ۱۲:۵۸ – ۲۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۵۸ – ۲۹ تیر ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل […]

استخدام کارشناس مهندس فروش در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس مهندس فروش در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس مهندس فروش در یک شرکت معتبر ۱۶:۴۳ – ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۴۳ – ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل […]

استخدام کارشناس کنترل کیفی در تهران

استخدام کارشناس کنترل کیفی در تهران

استخدام کارشناس کنترل کیفی در تهران ۱۴:۱۰ – ۲۷ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۱۰ – ۲۷ تیر ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال […]

استخدام ۲ عنوان شغلی در تهران

استخدام ۲ عنوان شغلی در تهران

استخدام ۲ عنوان شغلی در تهران ۱۶:۰۱ – ۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۰۱ – ۲۶ تیر ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال […]

استخدام برنامه نویس وب مسلط به #C در تهران

استخدام برنامه نویس وب مسلط به #C در تهران

استخدام برنامه نویس وب مسلط به #C در تهران ۱۴:۱۷ – ۲۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۱۷ – ۲۲ تیر ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به […]

استخدام برنامه نویس وب در یک شرکت معتبر

استخدام برنامه نویس وب در یک شرکت معتبر

استخدام برنامه نویس وب در یک شرکت معتبر ۰۹:۴۴ – ۲۱ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۴۴ – ۲۱ تیر ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل […]

استخدام پشتیبان امور کاربران در یک شرکت معتبر

استخدام پشتیبان امور کاربران در یک شرکت معتبر

استخدام پشتیبان امور کاربران در یک شرکت معتبر ۱۳:۵۲ – ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ۱۳:۵۲ – ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل […]

استخدام کارگر ساده در یک شرکت معتبر

استخدام کارگر ساده در یک شرکت معتبر

استخدام کارگر ساده در یک شرکت معتبر ۰۸:۳۳ – ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ۰۸:۳۳ – ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ویژه افراد جویای کار/ به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر […]

استخدام 3 عنوان شغلی در تهران

استخدام 3 عنوان شغلی در تهران

استخدام 3 عنوان شغلی در تهران به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌  تهران از افراد  واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل:[email protected] عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارمند بازرگانی خارجی جنسیت: خانم نوع […]